اطلاعات

  • طراحی سایت: شرکتی
  • شرکت: بونش
  • تاریخ راه اندازی: 1394
  • www.bonashmedical.com: آدرس سایت

طراحی سایت شرکت بنش

تنها تولیدکننده پروتزهای شخصی‌سازی‌شده فک و صورت در ایران بـــنش مدیکال تنها تولیدکننده پروتزهای شخصی‌سازی‌شده فک و صورت در ایران می‌باشد. ما به منظور تولید پیچیده‌ترین هندسه‌ها از بالاترین سطح تکنولوژی استفاده می‌کنیم.