اطلاعات

  • طراحی سایت: ثبت کپی رایت
  • شرکت: هنر امن
  • تاریخ راه اندازی: 1397
  • www.safeart.ir: آدرس سایت

safeart

مسئله مالکیت معنوی و کپی رایت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که خالقان آثار و ایده پردازان با آن مواجه هستند، در کشور ما نیز به واسطه عدم وجود مرجع مناسب برای جلوگیری از کپی برداری آثار این مشکل همواره وجود دارد ایده هنر امن برای حل این معضل شکل گرفت و در طی مسیر ساخت این پایگاه به این نتیجه رسیدیم که امکان استفاده تجاری و توسعه بازار کار طراحان نیز در این پایگاه وجود دارد به همین دلیل بخش های دیگری نیز به این پایگاه اضافه شده و ساختار نهایی هنر امن با همین اساس تشکیل شد. تیم ما برای توسعه بیشتر این پایگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد، از شما درخواست میکنیم که با پیشنهادات و انتقادات خود ما را در توسعه این پایگاه یاری نمایید.