09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

نحوه استفاده از کد border style در css

border style

نحوه استفاده از کد border style در css

border style

میتواند از یک تا چهار مقدار را قبول کند در ابتدا با این خصوصیات آشنا شوید border style

CSS


border-top-style:/*قسمت بالا*/
border-right-style:/*قسمت راست*/
border-bottom-style:/*قسمت پایین*/
border-left-style:/*قسمت چپ*/

حال اگر از چهار مقدار بطور همزمان استفاده کنید به ترتیب به معنای(بالا،راست،پایین،چپ ) میباشد

اگر از سه مقدار بطور همزمان استفاده کنید به ترتیب به معنای(بالا، راست و چپ ،پایین ) میباشد

اگر از دو مقدار بطور همزمان استفاده کنید به ترتیب به معنای(بالا و پایین،راست و چپ ) میباشد

اگر از یک مقدار استفاده کنید به معنای تغییرات در هر چهار طرف میباشد

CSS


border-style: top right bottom left/*چهار مقدار*/
border-style: top right/left bottom /*سه مقدار*/
border-style: top/bottom right/left/*دو مقدار*/
border-style: top/right/bottom/left/*یک مقدار*/

مقدارهایی که میتوانید بعنوان حاشیه به عنصر در صفحه اضافه کنید به شرح زیر میباشد:

none

این مقدار حاشیه را در نظر نگرفته در واقع حاشیه شما 0 میباشد

CSS


border-style: none;

hidden

این مقدار مشابه none میباشد

CSS


border-style: hidden;

solid

این مقدار یک خط ساده را ترسیم میکند

CSS


border-style: solid;

dashed

این مقدار خط چین را ترسیم میکند

CSS


border-style: dashed;

dotted

این مقدار نقطه،نقطه اطراف فضا ترسیم میکند

CSS


border-style: dotted;

double

این مقدار دو خط را بشکل موازی اطراف فضا ترسیم میکند

CSS


border-style: double;

double

این مقدار دو خط را بشکل موازی اطراف فضا ترسیم میکند

CSS


border-style: double;

پشتیبانی در مرورگرها

Chrome Safari Firefox Opera IE Android iOS
:-moz-only-whitespace


مطالب آموزشی مرتبط

background image
مطالعه بیشتر

هیچ نظری وجود ندارد

ارسال نظر

CommentLuv badge