09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

کاربرد :dir() در CSS

کاربرد :dir() در CSS

کاربرد :dir() در CSS

چگونه از :default استفاده کنیم؟

:dir() یک که pseudo-class است، در css به ما اجازه می دهد تا عناصر را بر اساس جهت زبانی که در HTML مشخص شده است انتخاب کنیم.

دو جهت برای ویژگی direction وجود دارد،چپ به راست ( ltr-left to right ) و راست به چپ( rtl-right to left )

پس می توانیم بگوییم:dir() یک روش برای ویژگی دادن به عناصری است که جهت متفاوت دارند.

HTML


<div class="item">
<!-- Content -->
</div>
<div class="item" dir="rtl">
<!-- Content -->
</div>

CSS


.item:dir(rtl) {
background: red;
color: #fff;
}

pseudo-class فقط یک مقدار را قبول می کند و اگر بیش از یک مقدار وارد شود به صفر تغییر پیدا خواهد کرد.

:dir(rtl) vs. [dir=rtl]

ما می توانیم یک عنصر را براساس مسیر زبان خودمان انتخاب کنیم.

CSS


.item[dir=rtl] {
background: red;
color: #fff;
}

:dir (rtl) تنها عنصری را انتخاب می کند که دقیقا در نشانه گذاری HTML تعریف شده است، از طرف دیگر زبان سمت کاربر را خراب می کند و عنصر را بدون اینکه بصورت صریح در HTML بیان شود انتخاب کند.

این مقداردهی مهم است چون جهت زبان را صراحتا مشخص نمی کند پس ویژگی dir را از نزدیکترین پدر خود به ارث می برد و [dir = rtl] می تواند باعث شود که عناصر دیگری هم انتخاب شوند.

پشتیبانی در مرورگرها

Mobile / Tablet

iOS Safari Opera Mobile Opera Mini Android Android Chrome Android Firefox
No No No* No No No 56

Desktop

Chrome Safari Firefox Opera IE Edge
No No 17* No No No No

مقالات مرتبط

pseudo-class

هیچ نظری وجود ندارد

ارسال نظر

CommentLuv badge