09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

استفاده از المان والد در CSS

Descendant

استفاده از المان والد در CSS

Descendant

در CSS می توانیم یک تگ HTML را با ذکر والد انتخاب کنیم، در این روش حتما باید بین دو Selector فضای خالی بدون علامت ترکیبی باشد و تگ والد را باید اول بنویسیم. مانند مثال های زیر:

CSS


ul li { }
header h2 { }
footer a { }
.module div { }
#info-toggle span { }
div dl dt a { }

این مثال را در نظر بگیرید: ul li { } این عبارت به این معنی است که تمام المان های لیست (li) که والدشان لیست غیر ترتیبی (ul) است انتخاب شوند.

HTML


<div>
<span>I will match</span>
<ul>
<li>
<span>I will match too</span>
</ul>
</ul>
</div>

والد المانی است که در راس درخت DOM (Document Object Model) باشد. فرزند می تواند یک فرزند مستقیم (direct child) یا 5 سطح عمیق باشد، برخلاف در فرزند ترکیبی (>) نیاز نیست المان مورد نظرمان حتما در سطح پایین قرار بگیرد.

هر چند که انتخاب Selector به این روش برای شما سخت نیست ولی برای مرورگر پر دردسر و سخت است به خصوص اگر انتخابگر فقط تگ باشد.

مقالات مرتبط

آشنایی با disabled

اطلاعات بیشتر

Descendant
CSS Combinators

پشتیبانی در مرورگرها

Chrome Safari Firefox IE Opera iOS Android
Any Any Any Any Any Any Any
هیچ نظری وجود ندارد

ارسال نظر

CommentLuv badge