09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

انتخابگر empty چیست؟

:empty

انتخابگر empty چیست؟

:empty

انتخابگر :empty المان هایی را انتخاب می کند که محتوایی ندارند یا به تفسیری دیگر شامل یک تگ HTML هستند.
کاربرد این انتخابگر برای زمانی است که می خواهیم المان خالی یک فاصله ایی را ایجاد کند ( مثلا padding داشته باشند. )
یا مثلا برای حذف حاشیه ( border ) یک سلول جدول از جدول می توانیم از این روش استفاده کنیم.

CSS


div:empty {
display: none;
}

HTML


<div></div>

<div><!-- test --></div>

در مثال زیر المانی انتخاب نخواهد شد چون داخل تگ ها space یا enter قرار گرفته و یا دارای فرزند خالی هستند.

HTML


<div> </div>

<div>
<!-- test -->
</div>

<div>
</div>

پشتیبانی در مرورگرها

Chrome Safari Firefox Opera IE Android iOS
Any 3.1+ 1.5+ 9.5+ 9+ 2.1+ 3.1+

مقالات مرتبط

pseudo selector

مطالعه بیشتر

:empty

هیچ نظری وجود ندارد

ارسال نظر

CommentLuv badge