09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

first-child:

first-child:

first-child:


آشنایی با شبه کلاس first-child:

این شبه کلاس همین طور که از اسمش هم میشه حدس اولین فرزند را انتخاب می کند، first-child: در CSS Selectors Level 3 با خصوصیات شبه کلاس ها تعریف شده است.

اگر می خواهید از این نوع کلاس استفاده کنید باید دقت کنید که المان ها را براساس والد انتخاب می شوند.

فرض کنید ما یک مقاله داریم و می خواهیم پاراگراف اول را بزرگتر کنیم:

 

HTML


<article>
<p>First paragraph...</p>
<p>Lorem ipsum...</p>
<p>Dolor sit amet...</p>
<p>Consectetur adipisicing...</p>
</article>

حالا به جای اینکه برای اولین فرزند ( اولین تگ پاراگراف ) کلاس بنویسیم با استفاده از first-child: اولین فرزند را انتخاب می کنیم:

CSS


p:first-child {
font-size: 1.5em;
}

first-child: خیلی به first-of-type: شبیه است اما یک تفاوت مهم دارند،first-child: اولین فرزند از یک والد را انتخاب می کند ولی first-of-type: اولین عنصر از یک المان مشخص را انتخاب می کند.
برای اینکه بتوانید تفاوت این دو را بهتر متوجه بشوید مثال زیر را ببینید:

اطلاعات بیشتر

 

first-child:

CSS :first-child Selector

CSS Pseudo-classes

مقالات مرتبط

pseudo-class

استفاده از المان والد در CSS

پشتیبانی در مرورگرها

Chrome Safari Firefox Opera IE Android iOS
Any +3.2 Any +9.5 +9 Any Any
هیچ نظری وجود ندارد

ارسال نظر