09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

کسب و کار Tag

ایمیل مارکتینگ یکی از روش های بازاریابی است. که 9 روش مهم در ایمیل مارکتینگ در این مقاله آمده است. ایمیل در سال 2017 اهمیت بیشتری پیدا می کند. براساس تحقیقات انجام شده، در سال 2017 مقدار اکانت های ایمیل به 4.2 میلیارد و کاربران ایمیل به 2.7 میلیارد نفر خواهد رسید.بنابراین ایمیل میتواند یکی از راه های موثر در تبلیغات اینترنتی باشد،امروزه کاربران بیشتر زمان خود را در دنیای اینترنت میگذرانند تا کارهای روزمره خود. در مقایسه...

کد bottom در css با استفاده از ویژگی bottom شما میتوانید فاصله عنصر موجود در صفحه را تا قسمت پایینی مشخص کنید این اتفاق در صورتی ممکن میباشد که از position: relative استفاده کرده باشید در غیر این صورت نسبت به عنصری که relative باشد تغییر میکند برای مقدار دادن به این عنصر از منفی هم میتوانید استفاده کنید در این صورت عنصر شما به سمت چپ حرکت میکند و با مقدار مثبت به سمت بالا CSS .item:dir(rtl) { background:...